Regler og vedtægter

Regler for Herrelogen

Som medlem af herrelogen, skal du overholde visse regler:

Der holdes møde den anden weekend i lige måneder. Generelt ses afbud ikke som en mulighed, men arbejde og akut familie arrangement kan ses som gyldigt afbud. Hvis dette meldes til mødearrangøren og kasseren senest en uge i forvejen, dette gælder også hvis man ikke kan nå det til tiden. Ikke gyldigt afbud, eller for sent afbud takseres til bøde. 
Betaling af bøder skal falde senest til næstkommende møde og afleveres kun til kasseren. Sker det at vedkommende ikke kan komme til dette møde heller, kan bøden indbetales på herrelogens kontonummer: 7845-1268763

Er pengene ikke indbetalt eller afleveret til kasseren inden mødestart ligges ekstra bødetakst ind.

 • Herrelogen har et fast kontingent som betales månedlig.
 • Der indbetales et beløb til logeskjorte hvert år.
 • Ved optagelse betales 2 måneders kontingent + for en logeskjorte
 • Skylder man mere end 500kr. i kassen kan man ikke deltage i logens arrangementer.
 • Det er altid en mulighed at betale forud efter aftale med kasseren.

Klubkassen giver ingen kredit, har du ingen penge eller er der lavt budget kan pengene lånes i banken eller andetsteds. 

Herrelogens vedtægter

§1 Man er altid velmødt i "Loge uniformen” til loge arrangementer.
§2 Man kommer ikke for sent til møder.
§3 Afbud findes ikke.

Sætninger der koster bøde:

 1. "Nej tak, ikke mere ØL til mig."
 2. "Jeg har egentlig ikke lyst til at drikke i dag."
 3. "Den her skjorter passer ikk til mine Converse sko"
  Ha! Gay
 4. "Kunne jeg bede om en sodavand, jeg er på kur."